Cuireann Spleodar béim ar iar-aire. Tá 17 gclub óige againn timpeall na tíre a bhíonn ar siúl go seachtainiúil ó Mheán Fómhair go Márta. Mic léinn ollscoile (na Feighlithe) a bhíonn i gceannas ar na clubanna seo.  Tugann na clubanna deis do scoláirí bualadh lena chéile i suíomh sábháilte agus páirt a ghlacadh in imeachtaí ar nós drámaíochta, spóirt agus rudaí difriúla. Feiceann scoláirí an Ghaeilge mar theanga bheo ina gceantar áitiúil. Bíonn an mhaoirseacht chéanna agus na rialacha céanna i gceist ins na clubanna.

 
Eagraítear turasanna i rith na  bliana ar nós An Tóstal, cuairt ar an Oireachtas, Slógadh Spleodar agus go leor eile. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ins na clubanna.


Molann Spleodar do scoláirí freastal ar na clubanna agus ar na himeachtaí iar-aire i rith na  bliana. Tríd páirt a ghlacadh ins na himeachtaí iar-aire le linn na bliana tugtar deis do scoláirí a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus a fhorbairt, a scileanna cinnireachta a chleachtadh agus fanacht i dteagmháil lena gcairde nua ón samhradh.

 

Foirm Iarratais Club 2017 - 2018

 

 

An Muileann gCearr (Mullingar)

facebook-150b 

Áras an Mhuilin

Dáta Tosaithe: 07/09/2018

Am: 7in - 9in

 

Féach ar an léarscáil

Loch Garman - Carn an Bhua (Wexford - Carnew)

facebook-150b

Coláiste Bhríde Carnew

Dáta Tosaithe: 07/09/2018

Am: 7in - 9in

 Féach ar an léarscáil

 Loch Garman - Guaire (Wexford - Gorey)

facebook-150b

Scoil Phobail Ghuaire

Gorey Community School

Dáta Tosaithe: 07/09/2018

Am: 7in - 9in

 

 Féach ar an léarscáil

 Uarán Mór (Oranmore)

facebook-150b

Gaelsoil De hÍde

Dáta Tosaithe: 06/09/2018

Am: 7in - 9in

 Féach ar an léarscáil

 Baile Átha an Rí (Athenry)

facebook-150b

Coláiste an Eachréidh

Dáta Tosaithe: 07/09/2018

Am: 7in - 9in

 Féach ar an léarscáil

Caisleán Cnucha, BÁC (Castleknock, Dublin)

facebook-150b

St. Brigid's G.A.A Centre
Russell Park

Dáta Tosaithe: 06/09/2018

Am: 7in - 9in

 Féach ar an léarscáil

 Cora Droma Rúisc (Carrick-on-Shannon)

facebook-150b

Scoil na Maighdine Muire

Dáta Tosaithe: 07/09/2018

Am: 7in - 9in

 Féach ar an léarscáil

An Longfort (Longford)

facebook-150b

Scouts' Den, The Mall

Dáta Tosaithe: 07/09/2018

Am: 7in - 9in

 Féach ar an léarscáil

 Baile Átha Luain (Athlone)

facebook-150b

Scoil na gCeithre Maistrí - beside the sports centre / sports pitch

Dáta Tosaithe: 07/09/2018

Am: 7in - 9in

 

 Béal Easa (Foxford)

facebook-150b

St Joesph's Secondary School Foxford   

Dáta Tosaithe: 08/09/2018

Am: 2in - 4in

 Féach ar an léarscáil

 Domhnach Bat, BÁC (Donabate, Dublin)

facebook-150b

Donabate Educate Together, Beaverstown Road

Dáta Tosaithe: 08/09/2018

Am: 2in - 4in

 Féach ar an léarscáil

 An Uaimh (Navan)

facebook-150b

Claremont Stadium Navan

Dáta Tosaithe: 07/09/2018

Am: 7in - 9in

 

 Féach ar an léarscáil

 An Cabhán (Cavan)

facebook-150b

Cavan Sport & Leisure Centre

Dáta Tosaithe: 07/09/2018

Am: 7in - 9in

 Féach ar an léarscáil

 Baile Locha Riach (Loughrea)

facebook-150b

Gaelscoil Riabhach, Cois Carraige, Baile Locha Riach

Dáta Tosaithe: 04/09/2018

Am: 7in - 9in

 Féach ar an léarscáil

 Rath Maoinis (Rathmines)

facebook-150b

St Louis High School

Dáta Tosaithe: 06/09/2018

Am: 7in - 9in

Féach ar an léarscáil

 Ceatharlach (Carlow)

facebook-150b

Bishop Foley's Memorial School

Dáta Tosaithe: 08/09/2018

Am: 12in - 2in

 

Dún Laoghaire (Dun Laoghaire)

Mounttown Community Facility

Meadowlands Fitzgerald Park

Lower Mountown Road

Dún Laoghaire

Avalon Centre, Chaple Street, Co. Shligigh

Dáta Tosaithe: 06/09/2018

Am: 7in - 9in