2021 Gaeltacht summer courses cancelled due to Covid

A thuistí/chaomhnóirí, a chairde
I ngeall ar fhógra an tAire Jack Chambers nach mbeidh cúrsaí samhraidh 2021 ar siul táimid ag obair ar chóras a chur le cheile chun aisíócaíochtaí a ofráil ar gach duine.
Beidh tuilleadh eolais ar fail anseo go luath maidir le haisíocaíochtaí.
Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil libh, tuismitheoirí agus daltaí araon, atá tar éis bheith linn le blianta nó libh atá nua linn i mbliana. Freisin ba mhaith linn ár buíochas a ghabháil lenár mná tí don obair iontach a dhéanann siad bliain I ndiadh bliana.

Dear Parents / Students
In light of Minister Jack Chambers announcement that the Gaeltacht summer courses for 2021 are to be cancelled, we would like to inform parents that we are currently working on a system for refunds.

Further information will be available here on this website in the coming weeks regarding refunds.

We would like to take this opportunity to thank all parents and students who have been with Spleodar for the past 23 years. Also, we would like to mention the Bean An Tí’s. We thank them for their exceptional work over the years.

We look forward to returning to summer courses in 2022.