Cúrsaí Samhraidh I Spleodar Samhraidh múineann muid Gaeilge ar chúrsaí i nGaeltacht Chonamara, chun meas ar an nGaeilge a chruthú i ndéagóirí agus oideachas a chur orthu i gcomhoibriú agus i gcinnireacht. Tá idir Chúrsaí Sóisearacha agus Chúrsaí Sinsearacha againn.

Gnáthlá Glacann na scoláirí páirt i réimse leathan gníomhaíochtaí - dhá uair go leith de ranganna, spóirt éagsúla, drámaíocht, amhránaíocht, ceol agus damhsa céilí, chomh maith le gníomhaíochtaí trá, snámh, srl. Fanann na scoláirí le teaghlaigh Ghaeltachta a labhraíonn Gaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide. Bíonn siad ag taisteal chuig an gColáiste agus abhaile arís cúpla uair in aghaidh an lae chun páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí éagsúla.

Cúpla fáth gur cheart theacht go Spleodar * Téann gach scoláire, cuma cén cumas atá acu i dtús an chúrsa, i dtaithí ar riail na Gaeilge agus ar an timpeallacht uile-Ghaeilge. * Ar Ghaeilge labhartha atá an bhéim i ranganna na maidine. * Feabhsóidh do Ghaeilge labhartha go mór. * De bharr chóras na hoibre foirne, ní fhágtar aon duine ar lár ariamh. * Tá an-spraoi ag baint leis an lá atá lán de ghníomhaíochtaí ó dhubh go dubh. * Cairde a bheas agat go deo iad na cairde a chasfar ort anseo. * Níl deireadh leis an spraoi i ndiaidh trí seachtaine - tá an Tóstal, an tOireachtas, srl., ann i rith na bliana.

An tAgallamh Bíonn ar na daltaí nua agus a dtuismitheoirí freastal ar agallamh/cruinniú eolais in ionad áitiúil. Mura bhfreastalaítear ar an gcruinniú seo, ní bheidh cead ag an dalta teacht go cúrsa Spleodar. Caithfidh tuismitheoir a bheith i gcuideachta an dalta ag an gcruinniú seo. Mairfidh an cruinniú uair go leith. Beidh comhrá Gaeilge idir an dalta agus ball foirne Spleodar i gceist leis an gcruinniú, chomh maith le seisiún eolais ina bhfreagrófar ceisteanna na ndaltaí agus na dtuismitheoirí i mBéarla. Ba chóir don dalta Amhrán na  bhFiann a fhoghlaim don chruinniú. Míneofar rialacha Spleodar, "Riail an Bhéarla" san áireamh, ag an gcruinniú freisin.

Pacáil Ná déan dearmad orthu seo! Éadaí srl. Do dhóthain éadaí i gcomhair 3 seachtaine; Cóta maith báistí le cochall; Bróga maithe reatha nó bróga maithe siúlóide; Éadaí spóirt agus snámha; Cás piliúir nó mála eagnaí don inneall níocháin (nífidh bean an tí fo-éadaí agus éadaí éadroma); Mála droma beag don trá / turas lae; Nithe pearsanta Díbholaíoch rollógach - níl díbholaíoch spraeála ceadaithe; Lóis ghréine; Éarthach feithidí; Airgead Airgead póca (téann chuile dhuine chuig an siopa gach lá); Cárta leighis NÓ Seic €50 don Dochtúir (iníoctha le Spleodar). Tugtar an seic seo ar ais mura dtéann an scoláire chuig an dochtúir. Eile Bosca lóin plaisteach; Clúdaigh litreach réamhstampáilte; Peann agus páipéar; Cóipleabhar crua do na ranganna; Foclóir Béarla/Gaeilge; Uirlisí Ceoil; Camán agus clogad.

 

 

Leitir Mealláin

Cúrsa A

04/06 - 26/06/2019

(1ú & 2ú Bliain)

 

CÚRSA LÁN

 

 

Cúrsa B

27/06 - 20/07/2019

(4ú & 5ú Bliain)

  

 

Cúrsa C

21/07 - 11/08/2019

(4ú & 5ú Bliain)

CÚRSA LÁN

 

 

Féach ar an léarscáil

 

Ó Bhearna, Co. na Gaillimhe (thart ar 50km):

1. Tiomáin siar ar an R336 ar feadh thart ar 30km.

2. Lean ort ar an R343 ar feadh thart ar 0.5km.

3. Cas ar dheis ar an R374 (feicfidh tú Raidió na Gaeltachta, agus crann tarchuradóra), agus lean ort ar feadh thart ar 18km.

4. Tá ionad Spleodar ar thaobh na láimhe clé den bhóthar, agus tá séipéal agus bunscoil os a chomhair.       

 

Leitir Móir

Cúrsa A 

04/06 - 26/06/2019

(1ú & 2ú Bliain)

 

CÚRSA LÁN

 

 

Cúrsa B

28/06 - 21/07/2019

(2ú & 3ú Bliain)

CÚRSA LÁN

 

 

Cúrsa C 

21/07 - 11/08/2019

 

 

Féach ar an léarscáil

 

Ó Bhearna, Co. na Gaillimhe (thart ar 50km):

1. Tiomáin siar ar an R336 ar feadh thart ar 30km.

2. Lean ort ar an R343 ar feadh thart ar 0.5km.

3. Cas ar dheis ar an R374 (feicfidh tú Raidió na Gaeltachta, agus crann tarchuradóra), agus lean ort ar feadh thart ar 9.5km.

4. Feicfidh tú siopa, Tigh Ruairí, ar thaobh na láimhe clé den bhóthar. Lean ort 50m agus tá ionad Spleodar in aice leis an séipéal.    

 

Corr na Móna

 

Cúrsa A

04/06 - 26/06/2019

(1ú & 2ú Bliain)

 

CÚRSA LÁN

 

Cúrsa B

28/06 - 20/07/2019

(1ú, 2ú & 3ú Bhliain)

 

 

Féach ar an léarscáil

 

Ó thimpeallán an N6 in Uarán Mór, ag tiomáint siar an N6. 

1. Tóg an tríú bóthar (an N18/N6) ar an timpeallán. Lean ort ar an N6 ar feadh 4km; téigh díreach tríd an gcéad timpeallán eile. 

2. Tóg an dara bóthar (Bóthar na dTreabh/N6) ar Thimpeallán Uí Mháirtín, agus lean ort ar feadh thart ar 3.5km; téigh díreach tríd an gcéad timpeallán eile. 

3. Tóg an dara bóthar ar Thimpeallán Uí Mhurraís, agus fan ar Bhóthar na dTreabh/an N6 ar feadh 0.6km. 

4. Tóg an tríú bóthar (Bóthar Thuama/N17) ar Thimpeallán Font agus lean ort ar feadh thart ar 3.5km.

5. Cas ar dheis ag Bóthar Átha Cinn/N84. Lean ort ar an N84 ar feadh 20.5km.

6. Casann an N84 ar dheis beagán, agus tugtar an R334 air as sin amach. Lean ort ar feadh 9km.

7. Cas ar chlé chun fanacht ar an R334 ar feadh 2.6km. Lean ort ar an R346 ar feadh 4km.

8. Cas ar chlé ar an R345, lean ort ar feadh 13km.

9. Cas ar chlé.

10. Tá ionad Spleodar ar thaobh na láimhe deise - halla mór é os comhair an locha.       

 

Ros Muc

Cúrsa A

04/06 - 26/06/2019

(4ú & 5ú Bliain)

 

CÚRSA LÁN

 

 

Cúrsa B

28/06 - 20/07/2019

(Rang 4, 5, 6 & 1ú Bhliain)

Cúrsa C 

21/07/ - 11/08/2019

(2ú & 3ú Bliain)

CÚRSA LÁN

 

Féach ar an léarscáil

 

Ó Bhearna, Co. na Gaillimhe (thart ar 52km)

1. Tiomáin siar ar an R336 ar feadh thart ar 30km.

2.  Cas ar dheis agus fan ar an R336, agus lean ort 11.4km. 

3. Cas ar chlé ar Bhóthar an Chósta/R340, agus lean ort ar feadh 4.4km.

4. Cas ar chlé ar R340 agus lean ort ar feadh 5.6km.

5. Tá ionad Spleodar ar thaobh na láimhe deise, os comhair oifig an phoist.       

Camus

Cúrsa A 

04/06 - 26/06/2019

(4ú & 5ú Bliain)

CÚRSA LÁN

 

 

Féach ar an léarscáil

 

Ó Bhearna, Co. na Gaillimhe (thart ar 50km):

1. Tiomáin siar ar an R336 ar feadh thart ar 30km.

2. Cas ar dheis agus fan ar an R336. Lean ort ar feadh thart ar 10km.

3. Cas ar chlé ag an gcéad pháirc peile a fheiceann tú. Tá ionad Spleodar ag ceann na páirce.

 

 

Tír An Fhia

Cúrsa A

04/06/ - 26/06/2019

(1 & 2 bliain)

CÚRSA LÁN