Useful Phrases

Cad í an Ghaeilge ar ______? What is the Irish for____?

Ceist (Question) Freagair (Answer)
Cad is ainm duit? What is your name? ______ is ainm dom. _____ is my name.
Cá bhfuil cónaí ort? / Cárbh as duit? Where do you live? Where do you live?
Tá cónaí orm i ____. Is as ______ dom. I live in _____. I’m from ___.
Cén aois tú?What age are you? Tá mé ceithre bliana déag d’aois. I’m 14 years old.
An bhfuil aon deartháir nó deirfiúr agat?Do you have any brothers or sisters?
 • Tá beirt deartháireacha agam ach nil aon deirfiúr agamI have 2 brothers but no sisters.
 • Tá deartháir amháin agus deirfiúr amháin agam.I have one brother and one sister.
 • Nil aon deartháir nó deirfiúr agam.I have no brothers or sisters.
Cén scoil ina bhfuil tú What school are you in?
Cén caitheamh aimsire atá agat? What pastimes do you have?
An imríonn tú spórt? Do you play sport?
 • Imrím. I play.
 • Imrím peil agus cispheil. I play football and basketball.
An mbeidh muid ag imirt spórt inniu?Will we be playing sport today?
An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas? Can I go to the toilet?
An bhfuil cead agam deoch uisce a fháil? Can I get a drink of water?
Caith chugam an liathróid. Throw me the ball.
Cá bhfuil an bosca bruscar? Where is the rubbish bin?
An raibh lá deas agat ar scoil? Did you have a nice day in school?
Más é do thoil é / Le do thoil. Please
Go raibh maith agat. Thank you.
Ar mhaith leat ____? Would you like ____?
 • Ba mhaith. I would like.
 • Níor mhaith. I wouldn’t like.
An dtuigeann tú?Do you understand
 • Tuigim. I understand.
 • Ni Thuigim. I don’t understand.
Cad is brí le_____? What does ____ mean?
An dtaitníonn ceol leat? Do you like music?
 • Taitníonn ceol liom. . I like music.
 • Ní thaitníonn ceol liom. I don’t like music.
Cad a bheidh ar siúl againn anocht? What will we be doing tonight?